FAREWELL BEIJING NIN HAO BEI JING

DIRECTOR XIXI CAO
Script XIXI CAO, QIAN WU, JIANQIU WANG,
LIN WANG, WEILONG REN

Camera MING HE

Design CHAO PANG

Music YA YA, XIAO WAI

Cast ZEHAO AN, BEN LIU, FEIRAN LIU, ZHENG XU,
XILIN ZHANG, YONGCHENG BAI, JINGLIN GUO, YITIAN HAI, XINNAN WANG, PENGCHENG FU, XUN SUN, XIXI CAO,
QIANHUA WANG, XIAOHAI SHEN, PING JIANG, SHENGZE LI

Producer HAILONG GUAN

Production BEIJING PHANTOM PICTURE CO
China, 2021, 110’
1 October 19:30, Saturn IMAX #2
The film mainly focuses on the story of three “Beijing Drifters” (people without Beijing registered residence who have migrated to Beijing from other places in China seeking opportunities and a better life) of different ages, different statuses and different life experiences struggling to pursue their dreams in Beijing.

XIXI CAO

Chinese director, actress and producer. She graduated from the Shanghai Theatre Academy. Starred in the 40-episode TV series “Invincible Justice” (2019) and the film “Tian Dao Cang Huang” (2019). Co-producer of the road movie “Salt Lake Project” (2020). World premiere of her first feature film “Farewell Beijing” was held at this year’s Moscow IFF.